HKZ u Švicarskoj

 Hrvati Amac | Hrvati AMAC forum    
 

      HOUŠ forum

 

    

 

Uklonimo maršala Tita iz zagreba i Hrvatske

Poštovane gospođe, poštovana gospodo, dragi prijatelji,

u prilogu je tekst obavijesti, naš letak. U ime Koordinacijskog odbora Kruga za trg najsrdačnije Vas molim da letak kopirate i obavijest širite u svom krugu.

Predstavlja li Vam kopiranje teškoću, molim Vas da u četvrtak, 27. studenoga 2008. navratite u prostorije Hrvatskog društva političkih zatvorenika u vremenu od 17. 30 do 19. 30 sati, te da tom prilikom uzmete dio pripravljenih letaka. Također nas je moguće nazvati, pa bismo Vam letke mogli izravno dostaviti.

Puno i prijateljski Vas pozdravljam,
Maja Runje

Krug za trg

Građanska inicijativa za povratak imena Kazališni trg zagrebačkom
trgu nazvanim imenom komunističkog diktatora maršala Tita

Pozivamo Vas na drugo veliko javno okupljanje

kojim u duhu Rezolucije Vijeća Europe o međunarodnoj osudi zločina totalitarnih komunističkih režima te Deklaracije Hrvatskog sabora o osudi zločina komunističkog poretka u Hrvatskoj, a povodom međunarodnog Dana ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca, tražimo povratak imena Kazališni trg zagrebačkom trgu nazvanim imenom komunističkog diktatora Tita.

Maršal Tito odgovoran je za masovna pogubljenja, pojedinačna ubojstva, zatvaranja ljudi u logore, mučenja i progone i zabranu svakog pluralizma. Veličanje zločinca i totalitarnog sustava ozbiljna je zapreka demokratskom napretku hrvatskog društva.

U K L O N I M O    M A R Š A L A    T I T A 
I Z    Z A G R E B A    I    H R V A T S K E !

D o đ i t e

u subotu, 13. 12. 2008. u 11 sati
pred Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu!


Obavijesti: Kordinacijski odbor Kruga za trg: Biserka Cetinić, tel. 098/772217; Josip Miljak, tel. 091/4811367; Maja Runje, tel. 4668137 i 091/9578969; Ante Beljo, tel. 4846123, Branimir Petener, tel. 091/5388661; Tomislav Stockinger, tel. 099/2265779; Željko Tomašević, tel. 091/ 7255746; Zorka Zane, tel. 098/9684192 i Zdravka Bušić, 098/1726143