Ante Gotovina  

 Hrvati AMAC | Hrvati AMAC forum | Povucite optužnice | Kardinal Vinko Puljić | Klevetnici i farizeji |
Odvjetnički novinari |  Tito krvnik |  Hrvatski Hämling    

 

      HOUŠ forum

 

    

 

Moguća i jedino pravedna BiH

Treba se oduprijeti malodušju; oduprijeti se tomu da BiH uopće nije moguća; treba se oduprijeti organiziranom kaosu koji se pojavljuje - već nakon netom održanih izbora. Treba zapriječiti moguće (prije nemoguće) - bez velika krvoprolića - odcjepljenje tzv. Republike Srpske. Treba onemogućiti eufemistički građanski koncept u biti totalitarni unitarni koncept države "temeljnoga" naroda - koji i dalje biraju drugima zastupnike.

Treba se zalagati i postići (kako domaći političari tako i međunarodna zajednica se trebaju zalagati) za:

1. Dekonstrukciju i disoluciju RS-a u današnjem obliku, etničkom sastavu
2. Zabraniti moguću unitarističku BiH s dominacijom jednoga naroda - najbrojnijega naroda
3. Izjednačiti hrvatski narod s druga dva naroda u svakom pravnom, političkom, kulturnom suverenitetu i konstitutivnosti

Da bi se to dogodilo treba napraviti sljedeće:

Okupiti sve domaće dobronamjerne političke, kulturne, znanstvene, umjetničke i sve druge "snage"- te one dobronamjerne snage iz svijeta - poglavito one koji žele mir i stabilnost na jugoistoku Europe - BiH je tu na prvom mjestu, jer je ona "bure baruta". BiH treba posve novu koncepciju na tri razine u zakonodavnoj, sudbenoj i izvršnoj vlasti. Najniža razina vlasti su općine, one bi imale trodiobu vlasti (zakonodavnu, sudbenu i izvršnu) - jedan veliki stupanj mjesne autonomije i samostalnosti u odlučivanju.

Druga razina vlasti su teritorijalno-etničko-političke oblasti, koje će se zvati suglasno dogovoru - županije, kantoni, autonomne regije. To su središnje oblasti koje će se organizirati na načelu:
a) nacionalnom,
b) teritiorijalnoj kompaktnosti,
c) gospodarskoj stabilnosti,
d) komunikacijskoj povezanosti

Predlažem 9. teritorijalnih jedinica - 3. s većinskim srpskim, 3. s većinskim bošnjačko-muslimanskimi 3. s većinskim hrvatskim stanovništvom.

U svakoj bi moralo biti najmanje 51 % većinskoga pučanstva a najviše 90 %. SRPSKE: bjeljinsko-dobojska regija (županija), trebinjsko-istočnohercegovačka i banjalučka;
BOŠNJAČKO-MUSLIMANSKE: sarajevsko-zenička, tuzlanska i bihaćkokrajiška.
O Sarajevu kao glavnom gradu države bi se još trebalo dosta toga utvrditi koje ustanove, koje međunarodne ustanove, koja eksteritorijalnost
HRVATSKE: mostarsko-hercegovačko-livanjska, središnjobosanska i posavska županija

Treća razina vlasti je državna vlast - DRŽAVA: ona bi morala imati zajednićki novac, vanjsku politiku, dio obrane, antikorupcijsku politiku, antiterorističku politiku, športska natjecanja, međunarodne športske, kulturne i druge ustanove, a te ustanove bi imale svoje odjele u županijama i općinama.
Zakonodavna vlast na prvoj i drugoj razini - jednodomna na državnoj razini trodomna.
Sudbena vlast: općinska, "županijska" i državna- paritetna.
Izvršna vlast: općina - samo gradonačelnik, "županijska" - vlada i državna - vlada - na paritetnoj osnovici.
Reciprocitet u svim pravima i obvezama. Tako da bi svaki narod - bez obzira gdje je imao sva nacionalna, građanska i općeljudska prava. Tu ne treba zaboraviti i nacionalne manjine, te ih ugraditi u cijeli državno pravni sustav i u sve razine.

Pošto takovu BiH sada ne prihvaćaju ni Srbi ni Bošnjaci-muslimani, nama Hrvatima predstoji u općinama, županijama i regijama u kojima smo na vlasti -izvlastiti FBiH, formirati poseban račun, te kao prvi korak na taj način pocijepati Federaciju, ne sudjelovati u vlasti FBiH, jer i tako će sada nakon izbora u FBiH Hrvati biti izvlašteni od Bošnjaka pa ih u tom preduhitriti.

Donositi odluke koje su bitne na teritoriju kojim će vladati hrvatske stranke do daljnjega. Da vide UNITARISTI da se ne može riješiti građansko pitanje bez rješenja nacionalnoga pitanja. U tomu naći savezništvo, interesa radi sa srpskim i drugim strankama kojima je stalo do BiH. Jer ono naprijed navedeno  znači da Drinu ne će prijeći Srbija, a nikada je nije ni prešla, ali Srbi jesu i to je čimbenik koji se uvažava, te da nema straha od Banovine Hrvatske. Koje se formalno "plaše" muslimani. To je njihova floskula da konačno zadominiraju nad Hrvatima, te na taj način riješe njihovo nacionalno pitanje pa će onda pokušati sa Srbima, s njima koliko mognu od njih dobiti. Koliko budu spremni (pa čak i vojno).

Nek se upitaju Bošnjaci-muslimani koliko im je stalo do stabilne i moguće BiH. Na nju bi zajedno s Hrvatima i međunarodnim čimbenicima stupnjevito prisilili bh. Srbe. U oprečnom upućeni smo na suradnju sa Srbima i još ponekim saveznicima u BiH. Uz Srbe stoji Srbija, pa i Rusija, uz Bošnjake-muslimane Turska i arapski svijet a Hrvati BIH nemaju trenutačno ni u komu saveznika, ponajmanje u Hrvatskoj čiji čelnici i političari dolaze na skupove Lagumdžije i Komšića. Osloniti se na vlastite snage, konačno je došlo vrijeme domoljubnih, poštenih i odvažnih političara,znanstvenika, kulturnih hrvatskih djelatnika u BiH. Ne bude li toga spoja, ne trebamo upirati prstom ni na koga više. Nitko nam ne smije moći nametnuti Ustav bez našega pristanka. Teritorijalnopolitička autonomija - ako nije moguća optimalna - moguća je ova druga krnja, pa ići korak po korak. Ako ništa bez autonomije i cijepanja FBIH, na način da si upravljamo pošteno svojim teritorijem i sami sebe obdržavamo materijalno-financijski.

Zdravko Kordić
 

    18.10.2010.