Requiem za predsjednika | Ante Gotovina | Bruno Bušić | Zvonko Bušić 

 Hrvati AMAC | Hrvati AMAC forum | Hrvati u BiH | Istina o Hrvatskoj | Ashdown i salveta |  dr. Šimun Šito Čorić    

     Hrvatska kulturna zajednica u Švicarskoj   

       HOUS forum

 

     Unwahrheiten der schweizer Medien

 

"Suosjećanje sa Haaškim  zatočenicima"
Autor: Norbert Mappes-Niediek
MZ od 22.03.2006.

U članku gornjeg naslova dopisnik Mappes-Niediek oštro kritizira Večernji list predbacujući mu da je skrenuo u nacionalističke vode. Tu je procjenu donio na osnovu članka o generalu Gotovini i hrvatskim zatočenicima u Haag-u. Razlog za navodno desničarsku uređivačku politiku Mappes-Niediek vidi u tome, što je izdavačku kuću Styria, koja je vlasnik Večernjaka, osnovala katolička crkva.

Pisma čitatelja koja uredništvu ne odgovaraju, ne objavljuju ni švicarske novine, tako ni ovo nije ugledalo svjetlo dana.

 


Leserbrief wurde nicht veröffentlicht!!
«Mitgefühl mit Haager Häftlingen»,  AZ vom 22.03.2006

Ähnlich wie Professor Georg Kreis aus dem bequemen Universitätsstuhl den Moralfinger gegen das Verhalten der Schweiz im 2-ten Weltkrieg hebt, unterscheidet der im sicheren Westen aufgewachsene Autor nicht zwischen Aggressor und Opfer und sieht in jedem Kriegsteilnehmer einen Kriegsverbrecher. Tatsache ist und bleibt, dass entwaffnete Kroatien der Aggression der bis auf die Zähne bewaffneten serbischen Bevölkerung und der serbisch dominierten Jugoarmee ausgesetzt war. Die 400'000 kroatische Flüchtlinge sind die Zeugen davon.

Genausowenig wie Churchill wegen Dresden, oder der tschechische Präsident Benesch wegen Vertreibung der Sudetendeutschen mit Hitler, kann kroatische General Gotovina mit dem Kriegsverbrecher Milosevic verglichen werden. Deswegen hinkt der Vorwurf des Nationalismus an die Zagreber Zeitung Vecernjak, ansonsten müsste man Vaclav Havel, der die Vertreibung der Sudetendeutschen abgesegnet hat, auch Nationalismus vorwerfen.

Zu dem vermisse ich im Artikel die journalistische Sorgfalt. Hr. Mappes-Niediek schöpft unkritisch aus Zagreber Gerüchteküche. Nach der Übernahme durch Styria driftete Vecernjak nicht nach rechts, wie vom Autor behauptet, sondern nach links ab. Wenn sich die Zeitung Heute anders positioniert, dann des Lesermarktes wegen und nicht weil sie dem katholischen Verlag Styria gehört. Und die angeblichen Sticheleien gegen die Anklägerin Carla del Ponte können nicht als nationalistisch bewertet werden, da sie nicht ganz unbegründet sind. Umtriebige Carla unterlag nämlich auch dem Duft der gleichen Gerüchteküche und sah General Gotovina abwechselnd in Kroatien, im bosnischen Franziskanerkloster, oder unter Vatikanschutz. Der bei Verhaftung Gotovinas beschlagnahmte Pass zieht ins lächerliche alle ihre Anschuldigungen bezüglich Nichtkooperation Kroatiens mit dem Haager Gericht, die den Beginn der Beitrittsverhandlungen Kroatiens mit EU verhindert bzw. verzögert haben.

Osvin Gaupp, Baden

 

 

 

 

 

 

 

                   

hrvatski

 

"Suosjećanje sa Haaškim zatočenicima"

Slično kao što profesor Georg Kreis iz udobne sveučilišne fo-telje diže moralni prst osuđujući ponašanje Švicarske u drugom svjetskom ratu, tako i autor članka - koji je odrastao na si-gurnom Zapadu - ne pravi raz-liku između agresora i žrtve pa u svakom sudioniku rata vidi ratnog zločinca. Neoboriva je činjenica, da je razoružana Hr-vatska bila izložena agresiji do zuba naoružanom srpskom pu-čanstvu i od Srba dominiranoj jugoarmiji. Svjedoci te agresije su 400'000 hrvatskih prognani-ka.
Isto tako kao što se se Chur-chill zbog Dresdena ili češki predsjednik Beneš zbog protje-rivanja sudetskih Nijemaca ne mogu usporediti sa Hitlerom, tako se niti hrvatski general Gotovina ne može usporediti sa Miloševićem. Upravo iz tog ra-zloga ne može se zagrebačkoj novini Večernjak prigovoriti da piše nacionalistički. U protivnom bi se i Vaclavu Havelu morao  predbaciti nacionalizam, jer je progon sudetskih Nijemaca oza-konio.
Osim toga članak ne daje uti-sak ozbiljnog novinarstva i gosp. Mappes-Niediek prenosi nekri-tički vijesti iz zagrebačke splet-karske kuhinje. Večernjak nije skrenuo u desno nakon što ga je preuzela Styria - kako to tvrdi autor članka - nego u lijevo. A ako se ta novina danas malo drugačije pozicionira, onda je to iz tržišnih razloga, a ne zbog toga što pripada katoličkoj izda-vačkoj kući Styria. Također se navodno odapinjanje otrovnih strjelica protiv tužiteljice Carle Del Ponte ne možu ocijeniti kao nacionalizam, jer kritika nije sa-svim bezrazložna.  Nezaustav-ljiva Carla je naime također pod-legla mirisima iste kuhinje izmi-šljotina, pa je vidjela generala Gotovinu jednom u Hrvatskoj, pa onda u nekom franjevačkom samostanu u Bosni, ili pod za-štitom Vatikana. Sve njezine optužbe na račun Hrvatske zbog nesuradnje sa haškim sudom pokazale su se smiješnima na-kon uhićenja Gotovine i uvida u njegovu putovnicu. A upravo zbog tih optužbi predviđeni pre-govori za pristup Hrvatske Eu-ropskoj uniji bili su odloženi.

Osvin Gaupp
Društvene obavijesti
Glasilo Hrvatske kulturne zajednice