Ante Gotovina  

 Hrvati AMAC | Hrvati AMAC forum | Povucite optužnice | Kardinal Vinko Puljić | Klevetnici i farizeji |
Odvjetnički novinari |  Tito krvnik |  Hrvatski Hämling    

 

      HOUŠ forum

 

    

 

Dan Međunarodnog priznanja Hrvatske

Danas, 15. siječnja, slavimo dan Međunarodnog priznanja Hrvatske. Tom je priznanju prethodio vrlo složen proces, razčlanjen u tri faze:

1. faktičko priznanje postignuto tijekom ljeta 1991.

2. političko priznanje postignuto s datumom 7. rujna 1991, kad je Hrvatska postigla položaj faktičkog subjekta međunarodnog prava (svoj subjektivitet, pravnički rečeno). Datum 7.rujan 1991, temelji se na odluci Badinterove komisije.

3. diplomatsko priznanje, u stjecanju subjektiviteta države, dakle postupak koji je uslijedio nakon faktičkog i političkog priznanja.

Diplomatsko priznanje Hrvatske nije bio jednokratni čin, nego mu je predhodio složeni, trnoviti postupak deklariranja njene samostalnosti i neovisnosti putem faktičkog i zatim poličkog priznanja.

U našem dnevnom listu Vjesnik od 7. rujna 2004., u rubrici «Stajališta», dakle pred više od šest godina, je objavljen tekst na dijelove kojega nije na odmet ponovo upozoriti:
«...Na izvanrednoj sjednici ministara vanjskih poslova Europske zajednice (koja se tada sastojala od dvanaest država članica) održanoj u Bruxellesu 27. kolovoza 1991. donesena je Deklaracija o Jugoslaviji. Jednoglasno prihvaćenom Deklaracijom o Jugoslaviji ustanovljena je Konferencija o Jugoslaviji pod predsjedanjem lorda Petera Carringtona i pod okriljem EZ-a. To tijelo, od prvorazrednog značenja u europskim relacijama, je konstituiralo i Arbitražnu komisiju od pet članova, a svaki od njih je bio i predsjednik ustavnog suda države EZ-a.... Arbitražna komisija Konferencije EZ o Jugoslaviji, djelovala je pod predsjedanjem Roberta Badintera, predsjednika Ustavnog suda Francuske...
Arbitražna komisija donosi 4.srpnja 1992. interlokotornu odluku kojom se utvrđuje da ingerencije svojeg rada temelje na uvjetima koji su određeni zajedničkom Deklaracijom o Jugoslaviji od 27.kolovoza 1991.... Tu je Deklaraciju prihvatilo svih šest jugoslavenskih republika, pri otvaranju Konferencije o miru. U obrazloženju donesene odluke Arbitražna komisija se pozivala na odluke Međunarodnog suda pravde u Haagu...
Datum od 7. rujna 1991. ima posebno značenje, jer se svi sukobi i nasilja do tog datuma tretiraju kao unutarnji sukobi. Dakle nakon tako utvrđenog datuma od 7. rujna 1991., svi sukobi, a osobito oružana suprotstavljanja i ljudske žrtve, te rušenja, odnosno nanošenja imovinske štete na teritoriju Hrvatske, spadaju u režim međunarodnog sukoba, pa se shodno tome ispunjavaju potrebni uvjeti za ostvarivanje naknade za pretrpljene štete. ... Agresivni napadi i aktivnosti na području Hrvatske su upravo eskalirali tijekom jeseni 1991. godine.

Sredinom prosinca 1991. Europska dvanaestorica postižu dogovor o diplomatskom priznanju Hrvatske i Slovenije, što je bio čin deklarativne prirode s tim da je kao datum dostave notifikacija diplomatskim putem utvrđen dan 15.siječnja 1992. To je zaista važan dan i doživljen je od svih građana s velikim oduševljenjem.

Tekst u Vjesnikovom članku završava: «... Pri tom ne treba zanemarivati povjesnu činjenicu da su i Hrvatska i Slovenija, političkim priznanjem već 7. rujna 1991. godine postale nezavisni međunarodni subjekti... «.

Dr.sc. Inga Lisac

   15.01.2010.